Ringsport

De ringsport of het ringprogramma voor honden betreft eigenlijk een sport voor honden waarbij getraind wordt op verdediging van de meester en voorwerpen, alsook op aanvallen, en waarbij het geheel gebaseerd is op doorgedreven gehoorzaamheid. Toch moet men zich bij de ringsport niets agressiefs voorstellen.

 

Om te slagen in deze sport heeft men stabiele honden nodig die men ten alle tijden onder controle heeft. Deze honden mogen uiteraard enkel bijten op commando. En misschien nog belangrijker, zij dienen onmiddellijk los te laten op bevel.

Daarom wordt in de ringsport of het ringprogramma ook de onderbroken aanval voorzien, waarbij een hond, net voor het inbijten, het bevel krijgt om terug bij zijn meester te komen, een ultieme vorm van gehoorzaamheid.

 

De ringsport wordt meestal beoefend door hondenliefhebbers en honden die zeer actief bezig zijn met hun hobby/passie.

De opleiding van de honden is analoog aan de opleiding tot politiehond, maar dan nog iets verregaander.

 

In tegenstelling tot bij de gehoorzaamheidstraining, waarbij hond en meester één team vormen, is er bij de "bijtsport-disciplines" een "derde" en niet onbelangrijke partner van doen, meerbepaald de pakwerker. De pakwerker (of appache) gaat een belangrijke schakel vormen in de opleiding en training van de hond.

 

Het ringprogramma kan worden ingedeeld in drie grote deelaspecten, drie verschillende disciplines. Ik tracht ze U stuk voor stuk toe te lichten.

 

 

De verschillende disciplines ...

Gehoorzaamheid

 

de basis van het geheel !

 

Springen

 

heel hoog en heel ver !

 

Bijten

 

Datgene wat ze het liest doen !

 

Copyright @ All Rights Reserved