gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid :

Dit is de basis van het geheel. Elke wedstrijd start met dit onderdeel, maar doorheen de ganse wedstrijd, dus ook bij het springen en het bijtwerk, dient de hond de nodige gehoorzaamheid aan de dag te leggen.

Vooraleer het wedstrijdterrein te betreden stelt de deelnemer zichzelf en zijn hond voor, ten overstaan van de keurder(s). Dit gebeurt allemaal op een welbepaalde manier en maakt in feite ook deel uit van de competitie.

Hierna bespreek ik één voor één de diverse gehoorzaamheidsoefeningen. Op een wedstrijd bepalen de keurders vooraf de volgorde van deze oefeningen. Klikken op de titels laat U de bewegende beelden zien.

Bij de oefening “Down” oftewel “één minuut liggen” dient de hond gedurende één minuut te blijven liggen, alleen, met de geleider uit het zicht. Vaak wordt deze oefening gecombineerd met "weigeren lokaas", waarbij de hond, op het einde van de minuut liggen, voedsel wordt toegeworpen of aangeboden.

De hond krijgt voedsel toegeworpen of aangeboden door een derde. De hond mag hier uiteraard niet van eten.

Dit voedsel kan om het even wat zijn, als het maar eetbaar is.

De oefening volgen aan de voet, of de wandeling, betreft een vooropgestelde wandeling dewelke hond en geleider dienen af te leggen. De hond volgt zijn baasje letterlijk aan de voet. Eén wandeling dient te worden uitgevoerd met leiband, de andere zonder leiband.

De hond wordt op bevel vooruitgestuurd, en dient in een rechte lijn van zijn baasje weg te lopen, totdat hij teruggeroepen wordt.

Vraagt U zich af wat het doel of nut of principevan dergelijke oefening is ? Welnu, stel dat een inbreker zich in een woning heeft verschanst. De politieman stuurt zijn hond vooruit tot aan een venster bvb, terwijl hij zelf op een veilige plaats in de struiken zit. Aan de hand van de reactie van de hond zal de politieman kunnen zien of er mogelijks iemand in de woning zit of niet …..

Bij “de Houdingen” of posities. wordt de hond van op afstand bevolen om de houdingen zit, liggen of recht aan te nemen.

Geworpen voorwerp of apporteren :

bij het apporteren, moet de hond een voorwerp terug te brengen naar zijn baasje, nadat het werd weggegooid. Het betreft een voorwerp dat door de wedstrijdkeurders wordt aangeduid. Dit kan dus van alles zijn. Bemerk dat het hier om een voorwerp gaat waar de hond vooraf niet heeft mee kunnen oefenen. Denk bvb aan een politiehond die opdracht krijgt om een bepaald voorwerp te gaan ophalen.

Bij een wedstrijd weet de hond dus nooit op voorhand wat hij of zij zal moeten apporteren.

Vereenzelvingen en aanbrengen van voorwerp :

Bij deze oefening wordt een houten blokje, met welbepaalde afmetingen, tussen andere, doch identieke blokjes, gelegd.

De hond dient op bevel het juiste blokje (met geur van het baasje) terug te brengen.

Powered by Alotta