Bijten

Bijten :

Het Waak en verdedigingwerk oftewel het bijtwerk :

Hier komt uiteraard een gebrevetteerd pakwerker aan te pas. Deze gaat gekleed in een speciaal daartoe voorzien bijtpak. De extra beschermstukken ter hoogte van de onderarm en de onderbenen bestaan uit jute, een typisch Belgisch product.

De pakwerker maakt gebruik van bamboelatten van 60 a 70 cm lang, minstens 4 maal gespleten. Tijdens het inbijten zal de pakwerker de hond op de rug op de flanken slaan (nooit op het hoofd). Het is niet de bedoeling om de hond pijn te doen, wel om zijn moed en gedrevenheid te testen. (klikken op de titels laat U de bewegende beelden zien).

1e onderdeel : De aanvallen :

De hond neemt plaats in een afgebakende zone (vierkant) en mag pas na het belsignaal vertrekken richting pakwerker. Nadat de hond is ingebeten, volgt na een zevental tellen een tweede belsignaal, waarna de hond mag teruggeroepen worden. Het terugroepen mag met de stem of met een fluitsignaal. Van zodra de hond werd teruggeroepen, staakt de pakwerker zijn aanval. Hierna keert de hond terug naar zijn vertrekpositie.

De pakwerker neemt zijn positie in en begint de hond uit te dagen (de uitdaging kan bestaan uit het tikken met de bamboelatten, of met behulp van een petfles met keitjes, of met nog een ander willekeurig voorwerp.

Dit is gehoorzaamheid op hoog niveau, de hond mag pas vertrekken op bevel.

Bijten is voor deze honden het opperste genot !

Men zou kunnen stellen dat bijten eigenlijk niet zo moeilijk is, de moeilijkheid schuilt hem in het op bevel vertrekken en op bevel los laten, want moest het van de hond afhangen ……… die zou het liefst blijven bijten ………

Bij de onderbroken aanval wordt de hond naar de pakwerker gestuurd net als bij een aanval, maar op het laatste nippertje (ten vroegste vijf meter voor de pakwerker) dient de hond zodanig te worden bevolen, dat hij niet gaat bijten. Dit kan met de stem of met het fluitje.

Ook een van de moeilijkere oefeningen, als men weet dat de honden bijten boven alles verkiezen.

De hond wordt op een te bewaken voorwerp geplaatst en dient dit voorwerp volledig zelfstandig te bewaken, de geleider gaat in een afzonderlijk schuilhokje uit het zicht van de hond.

De pakwerker probeert tot drie maal toe het voorwerp weg te nemen.

De hond probeert hem dat te beletten door te bijten, eens ingebeten mag de pakwerker het voorwerp niet meer vastnemen en moet dan terugkeren, nadat hij twee tellen is blijven staan.

De hond moet dus onmiddellijk stoppen met bijten wanneer de pakwerker achteruit gaat.

Voorwaar een van de moeilijkste oefeningen. Naargelang de categorie gebruikt de pakwerker bepaalde attributen of technieken om het te bewaken voorwerp te bemachtigen.

In een wedstrijd wordt deze oefening tot twee maal toe uitgevoerd, een eerste keer met behulp van een pakwerker, zoals hier gedemonstreerd.

De tweede oefening bestaat er uit dat de hond het voorwerp bewaakt, voorzien van een speciale muilkorf. In plaats van een pakwerker probeert een “burger” dan het voorwerp weg te nemen, de hond moet reageren door heftig te “stampen” met zijn snoet.

Hoe dichter de pakwerker of de burger het voorwerp kan benaderen zonder dat de hond bijt, hoe meer punten, op voorwaarde dat de hond het voorwerp niet laat “pakken”. Te vroeg komen bijten zorgt ook voor strafpunten.

Hond en meester lopen via een vooraf bepaald parcours over het terrein.

De pakwerker zorgt voor de nodige afleiding.

Op een bepaald moment gaat de pakwerker (de boef), de politieman volgen. De hond dient zijn baasje duidelijk te maken dat er iemand aan het volgen is, dit kan door aanblaffen of door rond zijn baasje te gaan draaien.

Hierna volgt een handdruk. Even goede vrienden ……..

Maar, …..Op een bepaald ogenblik gaat de pakwerker de meester aanvallen, hierbij dient de hond uit zichzelf zijn baasje te gaan beschermen door de pakwerker te bijten.

Bij deze oefening verlaten hond en meester het terrein, terwijl de pakwerker zich gaat verschuilen in een van de schuilhokjes.

Op dit terrein is dit moeilijk te simuleren, omdat op een echt wedstrijdterrein meerdere schuilhokjes aanwezig zijn, maar het principe wordt U snel duidelijk.

Op teken van de keurders komen hond en baasje terug op het terrein.

Met behulp van slechts één bevel dient de hond de pakwerker te gaan lokaliseren en via aanblaffen te kennen te geven aan zijn baasje waar de pakwerker zich bevindt.

Hierna gaat de geleider de pakwerker via een bepaald traject over het terrein “begeleiden”.

De pakwerker gaat tot drie maal toe een vluchtpoging ondernemen, waarbij de hond de vlucht gaat beletten door zo snel mogelijk in te bijten

Bemerk ook hier de vergelijking met politiewerk, de hond gaat de boef lokaliseren en laat via aanblaffen weten waar de slechterik zich bevindt. Daarna komt de politieman de boef ophalen om naar de cel te leiden. Onderweg probeert de boef weg te lopen, hetgeen door de hond belet wordt.

Powered by Alotta